CAPITOLUL I. POLITICA PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

În vederea oferirii serviciilor noastre și pentru a le putea îmbunătăți SC Alle Boutique Online SRL prin intermediul site-ului www.alleboutique.ro prelucrează  datele  cu  caracter  personal ale utilizatorilor site-ului, cu  respectarea  prevederilor  legislației  de  protecție  a  datelor  cu  caracter personal în vigoare, respectiv Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Prelucrarea datelor cu caracter personal sus-menționată  este  efectuată  de  către  SC Alle Boutique Online SRL în mod direct. În acest sens, SC Alle Boutique Online SRL  devine operator de date cu caracter personal cu respectarea prevederilor  Regulamentului (UE) 2016/679         

Categoriile de date cu caracter personal ale persoanelor vizate supuse procesării sunt: 

Refuzul  de  a  furniza  datele  cu  caracter  personal  determină  imposibilitatea  furnizării  serviciilor.  

Datele  cu  caracter  personal  ale  persoanelor  vizate  menționate  anterior  sunt  prelucrate  in  vederea îndeplinirii următoarelor scopuri: 

CAPITOLUL II. SCOPUL COLECTĂRII ȘI PRELUCRĂRII DATELOR

Vă informăm că prelucrarea și colectarea datelor dumneavoastră personale se face de către SC Alle Boutique Online SRL exclusiv în vederea încheierii de către dumneavoastră a contractului de vânzare cumpărare – online de pe site-ul www.alleboutique.ro; în sensul achitării de către dvs. a produselor achiziționate și a livrării de către SC Alle Boutique Online SRL a produselor achiziționate , precum și:

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate, SC Alle Boutique Online SRL prelucrează datele cu caracter personal care îi sunt furnizate precum și datele pe care site-ul www.alleboutique.ro le generează pe baza acestora.

Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor de arhivare sau în urma solicitării de ștergere a datelor, SC Alle Boutique Online SRL să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

Persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi în contextul prelucrării datelor cu caracter personal:

  1. Dreptul la informare, reprezintă dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SC Alle Boutique Online SRL
  2. Dreptul de acces la date, reprezintă dreptul de a obține confirmarea din partea SC Alle Boutique Online SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, inclusiv punerea la dispoziția dumneavoastră a unui document conținând datele cu caracter personal ce fac obiectul prelucrării efectuată de către SC Alle Boutique Online SRL;
  3. Dreptul  la rectificare, reprezintă dreptul  de  a obține  rectificarea și  completarea  de  către SC Alle Boutique Online SRL. a datelor inexacte sau după caz, incomplete;
  4. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), reprezintă dreptul de a obține eliminarea prin ștergere  a  datelor  dvs.  cu  caracter  personal  aflate  în  bazele  de  date  ale  SC Alle Boutique Online SRL în măsura îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege; 
  5. Dreptul la restricționarea prelucrării, în cazurile și condițiile prevăzute de lege;
  6. Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date  să  fie  transmise  de  către  SC Alle Boutique Online SRL către  alt  operator  de  date,  în masura în care sunt îndeplinite condițiie prevăzute de lege;
  7. Dreptul  la  opozitie, reprezintă  dreptul  de  a  se  opune  procesării  datelor  cu  caracter  personal (inclusiv prin crearea de profiluri) din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, în condițiile prevăzute de lege;
  8. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu face subiectul unei decizii luate exclusiv  pe baza  unor activități de  prelucrare automate  cu excepția situațiilor în care aceast tip de activitate este (i) necesară pentru încheierea și/sau executarea unui contract între părți, (ii) reprezintă o cerință a legislației în vigoare, (iii) a fost acceptată în mod expres de către persoana vizată. În cazurile identificate la punctele (i) și (iii), persoana vizată are dreptul a-și exprima punctul de vedere, a obține intervenție umană și de a contesta decizia respectiva. 
  9. Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competete, în masura în care va considera necesar.

Locația datelor

Datele sunt stocate pe teritoriul României, în deplina concordanță cu cerințele legale și în condiții de maximă siguranță și protecție.

SC Alle Boutique Online SRL în calitate de autor, propietar si administrator al site-ului, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecărei persoane fizice care accesează aplicația, respectiv site-ul nostru.

Echipa SC Alle Boutique Online SRL încearcă să protejeze cât mai mult dreptul la intimitate și la imagine al utilizatorilor site-ului. Ne propunem să vă oferim dumneavoastră, utilizatorilor site-ului, o experiență online sigură, care să nu vă afecteze în mod negativ viața personală. În acest sens depunem toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile pe care dumneavoastră le introduceți în baza noastră de date sunt folosite numai în scopurile prezentate în prezentul capitol.

SC Alle Boutique Online SRL își asumă obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile prezentate (capilolul II), datele personale care ne sunt furnizate de către utilizatori. Noi utilizăm informațiile strânse de pe site, în scopul de a administra înregistrarea conturilor dvs., de a soluționa întrebările dvs, de a imbunătăți site-ul nostru, de a consulta utilizatorii în vederea creșterii calitații produselor si serviciilor oferite.

Prin crearea și înregistrarea în cont vă dați acordul asupra utilizării datelor dvs cu caracter personal pentru a fi informați prin e-mail sau alte forme de comunicare asupra actualizării site-urilor web, noilor oportunități oferite de SC Alle Boutique Online SRL și asupra informațiilor adiționale care sunt în interesul dvs precum și news-lettere cu informații utile.

Orice informație furnizată de către dumneavoastră prin intermediul site-ului va fi considerată și va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de SC Alle Boutique Online SRL în conformitate cu scopurile prezentate.

În cazul în care aveți nelămuriri, puteți să apelați la metodele de contact prezente în pagina “Contacți-ne”.

CAPITOLUL III. COOKIES

Un cookie este o informație pusă pe calculatorul unui utilizator care identifică informații despre acel user. SC Alle Boutique Online SRL folosește cookie-uri pentru a oferi o navigare cât mai fluidă și pentru a urmări / memora preferințele vizitatorilor, cu scop statistic, pentru a informa, a optimiza și a difuza anunțuri / reclame în funcție de vizitele anterioare efectuate de un utilizator pe site. Utilizatorii au opțiunea de a seta browserul astfel încât să respingă cookies, click aici pentru dezactivarea acestora. Dar atenție, dezactivarea de cookies va avea un impact negativ asupra navigării pe site, de ex. nu se vor putea vizualiza anumite imagini / accesa anumite opțiuni / facilități.